(0040) 784 988 988 13 Decembrie Street Nr. 94,sala 22-23 , Brasov Luni-Miercuri 10:00 - 18:00 / Marti-Joi-Vineri 10:00 - 16:00
IMG-LOGO

Atestat profesional Brasov

IMG-COURSE

MANAGER DE TRANSPORT

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere organizează în conformitate cu OMT 1214/2015 cursuri de pregătire şi atestare profesională a managerilor de transport.

Obiective::

- Dobândirea capacitatii de organizare şi conducere (înţelegând aici toate atributele managementului: previziune, strategie, planificare, organizare, conducere, control)

- Să aibă capacitatea de asigurare a legalităţii acţiunilor sale şi ale subordonaţilor

- Să poată aprecia profitabilitatea activităţii

- Să aibă capacitatea de a deţine şi de a conştientiza în rândul angajaţilor ideile novatoare bazate pe o bună cunoaştere a fenomenelor generale actuale din domeniul specific de activitate.

CONDITII DE PARTICIPARE: - Absolvent liceu. DOCUMENTE NECESARE: - Cerere de înscriere tip - Copie act de identitate - Copie diplomă studii MIN 12 CLASE

IMG-COURSE

ATESTAT SOFERI CPC, ADR, CPI, AGABARITIC

Centrul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere ,in conformitate cu OMT 1214/2015, organizează cursuri de pregătire profesională pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane şi transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite. Prin participarea la aceste programe de pregătire conducătorii auto vor dobândi cunoştinţe care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului de transport marfă sau persoane pe care le oferiţi clienţilor dvs :

– Reducerea numărului de evenimente rutiere sau a consecinţelor acestora

– Reducerea consumului de combustibil.

– Exploatarea economică a autovehiculului pe care îşi desfăşoară activitatea.

În acest sens la finalul cursurilor de pregătire participanţii trebuie să cunoască:

– Utilizarea tahografului

– Respectarea regulilor de încărcare şi arimare a mărfurilor

– Reguli generale de comportament pentru dezvoltarea calităţii serviciului de transport

– Reglementările tehnice şi exploatarea tehnică a vehiculelor

– Conducerea preventivă şi economică a autovehiculelor

– Reglementările profesionale R561/2006, AETR, ATP, CMR; TIR, T1, T2

– Principalele cauze ale accidentelor rutiere (situaţii reale de trafic)

DOCUMENTE NECESARE: - Cerere de înscriere tip - Copie act de identitate - Copie permis de conducere.

IMG-COURSE

ATESTAT / VIZA TAXI

DOCUMENTE NECESARE:

– Fişă tip înscriere

– Fişă medicală eliberată de o unitate din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

– Aviz psihologic

– Cazier judiciar

- Copii xerox: diplomă studii, permis conducere, act identitate

- Cazierul auto